Netradicinė tikybos pamoka

Teksto dydis:

Tikybos mokytoja Jurgita Galdikaitė organizavo netradicinę tikybos pamoką „Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? 2 ir 10 klasių mokiniams Kūlupėnų parapijos Šv. Motiejaus bažnyčioje. Pamokos metu mokiniai prisiminė, ką reiškia sąvokos bažnyčia ir Bažnyčia, susipažino su bažnyčioje – maldos namuose esančiais daiktais ir jų paskirtimi: altoriumi, tabernakuliu, klausykla. Taip pat mokėsi, kaip reikia dalyvauti Šv. Mišiose, nes šiandien Bažnyčia švenčia Grabnyčias – Jėzaus paaukojimo šventę. Išklausę ŠV. Rašto skaitinių, kunigo pamokslo, mokytojos paaiškinimo, sužinojo, ką reiškia ši šventė, kodėl buvo šventinamos grabnyčinės žvakės.

1