Civilinės saugos funkcinės pratybos

Teksto dydis:

         Š. m. spalio 7 d. 10.00-11.00 val. Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje vyko Civilinės saugos funkcinės pratybos, kurių tikslas - mokyti mokyklos vaikus, mokinius, mokytojus ir darbuotojus, kaip elgtis išgirdus priešgaisrinę garso signalizaciją.
Pratyboms vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių, Dalia Uščinienė, pratybų rengimo grupei vadovavo ūkio dalies vedėja                 Giedrė Kniukštienė. Pratybas vertino ir stebėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė ir vyr. specialistas Gintaras Bruzdeilinas.
         Pratybų pradžioje buvo pranešta apie gaisrą mokyklos direktoriaus kabinete (tariamą), visi mokykloje buvę asmenys saugiai evakavosi. Gaisro gesinti atvyko Kartenos UK ugniagesių gelbėtojų ekipažas. Pranešus, kad gaisro židinys likviduotas ir jų darbas baigtas, kol buvo vėdinamos mokyklos patalpos, ugniagesiai gelbėtojai vaikams ir mokiniams papasakojo apie savo profesijos ypatumus, supažindino su specialiąją gelbėjimo įranga.
       Funkcinės pratybos Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje įvertintos gerai. Visa mokyklos bendruomenė iš mokyklos pastato per 3 minutes operatyviai ir saugiai evakuota.

202010priesg01

202010priesg002

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos administracija

1