Vieningi dainose, pasakose ir šokiuose

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

eras2017eras201702eras03

 

Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla, koordinuojanti   Erasmus+ tarpmokyklinį projektą „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje“, įgyvendino   programos paskutiniąją, penktąją, dalį „Mūsų tradicijos ir papročiai“. Spalio antrąją savaitę Kūlupėnų mokyklos koridoriai klegėjo šešiomis Europos kalbomis: anglų, bulgarų, lenkų, graikų, turkų ir lietuvių.   Į baigiamąjį tarptautinį projekto mokinių ir mokytojų susitikimą atvyko komandos iš Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos ir Turkijos – 19 mokinių ir
12 mokytojų. Ruošdamiesi šiam susitikimui, visų projekto šalių mokiniai, vadovaujami mokytojų, parengė skaidres apie savo šalių tradicijas bei papročius, parinko dainų ir šokių visiems projekto dalyviams susipažinti bei išmokti. Sukauptą medžiagą šalių mokyklos publikavo projekto sklaidos platformoje eTwinning.   Kūlupėnų pagrindinė mokykla organizavo projekto baigimo ir apibendrinimo veiklas bei kultūrinę pažintinę programą susitikimo dalyviams ir parengė sukauptosios medžiagos CD –intelektualinį projekto produktą – „Mus jungia dainos ir šokiai“.

Pasisveikinimai ir dainos


Tarptautinio susitikimo atidaryme Kūlupėnų mokiniai pasveikino svečius visomis projekto kalbomis. Po trumpos pasveikinimo programos su šokiais „Kepurinė“ bei „Linksmapolkė“ ir pora liaudies dainų, susitikimo dalyvius sveikino Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos direktorius V. Kelpša, Kretingos rajono švietimo skyriaus vedėjas A. Sungaila bei Kūlupėnų bendruomenės seniūnė R. Lubienė. Kūlupėnų mokykla pristatė video filmą „Tai mūsų projekto šalys“.   Po gražių linkėjimų ir svečių komandų prisistatymų prasidėjo projekto veiklos tarptautinėse moksleivių bei mokytojų grupėse. Pirmiausia dalyviai mokėsi bendrųjų pasisveikinimo bei prisistatymo frazių visomis projekto kalbomis. Ne visiems buvo lengva ištarti kai kuriuos graikiškus ar turkiškus žodžius, bet žodį „ačiū“ visomis kalbomis išmoko visi. Daug linksmumo ir juoko sukėlė projekto šalių liaudies dainų mokymasis. Šalių atstovai mokė savo draugus dainų žodžių ir jų reikšmių. Mokytojams padedant, visi susitikimo dalyviai dainavo savo ir kitų projekto šalių liaudies dainas. Didžiausių ovacijų sulaukė Kūlupėnų mokyklos devintokų Manto Petrausko, Valdo Jašinsko, Kazimiero Šopagos ir Donato Jurkevičiaus kartu su lenkų moksleivėmis padainuota lenkų liaudies daina „Szla dzieweczka do laseczka“ („Ėjo mergaitė į mišką“). Projekto šalių liaudies dainos tapo gražia visų susitikimo dalyvių artimo ir šilto bendravimo pradžia.


Liaudies pasakų išmintis


Susipažinimą su projekto šalių folkloru papildė komandų vaidinimai pagal savosios šalies liaudies pasakas. Bulgarijos komandos vaikinai suvaidino pasaką apie brangiausią vaisių – išsilavinimą ir žinias, kurioms įgyti tėvo duotus pinigus išleido jauniausias sūnus, užuot pirkęs tikrus egzotinius ir brangius vaisius. Legendą apie Vavelio pilies drakoną, gąsdinusį krašto gyventojus, ir paprastą batsiuvį, jį nugalėjusį, pristatė Lenkijos mokyklos mokiniai. Apie karalių, išmokusį kepti „saldžiausią“ duoną ir supratusį, kiek dėl jos reikia dirbti, vaidino Graikijos mokiniai. Pasipuošę įdomiais kostiumais, apie turkiškos šeimos tradicijas scenoje pasakojo turkų mokiniai. Kūlupėnų mokykla susitikimui parengė du vaidinimus anglų kalba. Mokytojos I. Raišuotienės vadovaujami ketvirtokai vaizdingai ir įdomiai suvaidino pasaką apie milžinišką ropę. Septintosios klasės mokiniai žaismingai ir gyvai pristatė „Legendą apie Neringą“ ir pateikė žinių apie Kuršių Neriją, kurioje svečiai vėliau lankėsi. Projekto dalyvių suvaidintos pasakos atskleidė, kiek daug bendrų dalykų, minčių ir filosofijos yra mūsų projekto šalių pasakojamojoje tautosakoje.

Tautinis kostiumas ir audimo magijaMinėdama tautinio kostiumo Lietuvoje metus ir siedama tai su projekto tema apie folklorą ir tradicijas, Kūlupėnų mokykla susitikimo dalyviams pristatė lietuvišką tautinį kostiumą ir pravedė audimo pamoką. Renginį organizavo ir veiklų užduotis parengė buvusi Kūlupėnų mokyklos ilgametė matematikos mokytoja ir audimo būrelio vadovė R.Tilvikienė su mokiniais, jaunaisiais audėjais. Rašytojo M.Valančiaus muziejaus Nasrėnuose direktorė V.Čėsnienė pristatė ir pademonstravo žemaičių moterų tautinį kostiumą. Jai talkino tautinius kostiumus dėvėjusios kūlupėniškės V. Macienė ir J. Rimkuvienė. Mokytoja R. Tilvikienė įdomiai ir gyvai paaiškino, kodėl ji mėgsta dėvėti tautinį kostiumą ir kokius tautinio pasididžiavimo jausmus tai kelia. Susipažinę su Žemaitijos kostiumais ir prisiminę projekto šalių tautinius kostiumus, dalyviai savo žinias pasitikrino atlikdami visų projekto šalių tautinių kostiumų atpažinimo užduotį.
Su didžiuliu susidomėjimu, panaudodami paprastas standžias korteles, susitikimo dalyviai mokėsi austi lietuvišką tautinę juostelę. Čia visiems padėjo Kūlupėnų mokyklos mokiniai, esami ir buvę audimo būrelio nariai, kurie kartu austas juosteles padovanojo kitų šalių dalyviams. Svečiai labai domėjosi mokytojos R.Tilvikienės audimo staklėmis. Pabandyti išausti nors kelias eilutes į stakles sėdo įvairių šalių mokiniai ir mokytojai. Ši audimo pamoka visiems dalyviams suteikė progą artimiau suprasti ir pajausti lietuviškojo tradicinio audimo meno prasmę ir grožį.

Ko mes išmokome apie savo šalis

Tarptautiniame susitikime Kūlupėnuose penkios projekto šalys baigė numatytąją viso dvejus metus trukusio Erasmus+ projekto programą. Penkių šalių projekto koordinatoriai atliko didelį darbą, kad projektas būtų įdomus ir sėkmingas. Viktorinoje „Ko me išmokome apie savo šalis“, parengtoje pagal visų šalių sukauptą medžiagą,   penkios tarptautinės mokinių komandos pasitikrino savo žinias apie Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos sportą, gamtą, istoriją, nacionalines virtuves bei folklorą ir tradicijas. Viešėdami Lietuvoje, keturių šalių mokiniai ir mokytojai artimiau susipažino su mūsų kraštu. Svečiai kartu su Kūlupėnų mokyklos mokiniais lankėsi Kretingos savivaldybėje, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje ir Kretingos muziejaus žiemos sode, aplankė gintaro ekspoziciją ir dalyvavo edukacinėje veikloje Palangos gintaro muziejuje, domėjosi Jūrų muziejaus eksponatais ir žavėjosi delfinų pasirodymu Klaipėdoje, stebėjosi unikalia gamta Kuršių Nerijoje. Susitikimo baigiamajame vakare visų laukė dar vienas „žinių pasitikrinimas“ – visų projekto šalių tautiniai šokiai. Lietuviškas dainas dainavo ir šokti ratelius visus kvietė Kūlupėnų kaimo kapela, vadovaujama S. Jucio. Čia jau nereikėjo nei komandų, nei klausimų. Buvo tik viena užduotis – šokti. Visų šalių komandos pristatė bei kvietė šokti jų šokius, ir visi vakaro dalyviai linksmai ir noriai šoko.
Keturių projekto šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos ir Turkijos - šalių mokyklų atstovai, mokiniai ir mokytojai, savaitę viešėję Lietuvoje, yra nuoširdžiai dėkingi Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenei už puikiai organizuotą ir sėkmingą projekto baigiamąjį tarptautinį mokinių ir mokytojų susitikimą Kūlupėnuose.
********
Baigtasis Erasmus+ tarptautinis tarpmokyklinių partnerysčių projektas penkioms Europos šalių mokykloms suteikė puikių galimybių geriau pažinti projekto šalių kultūrą, papročius, istoriją ir gamtą. Netradicinėse mokymosi veiklose projekto dalyviai pagilino savo geografijos, istorijos, muzikos, etninės kultūros bei anglų kalbos žinias. Visose projekto šalyse vykę tarptautiniai mokytojų ir mokinių susitikimai suartino projekto dalyvius ir suteikė nepamirštamų įspūdžių ir gebėjimų bendraujant su kitų šalių ir kitų kultūrų atstovais. Šis projektas buvo gera tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo mokykla, padedanti geriau pažinti šiuolaikinį pasaulį bei suprasti savo galimybes ir ateities perspektyvas jame.

Daugiau vaizdinės medžiagos:
www.facebook.com/Kretingos-rajono-Kūlupėnų-Motiejaus-Valančiaus-mokykla-1317521111644605/

Nijolė Montrimaitė
Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
Projekto koordinatorė

eras2017001 

Tarptautinio mokytojų ir mokinių susitikimo atidarymo momentas

 

eras2017002

Pirmosios užduotys – mokomės bendrauti įvairiomis kalbomis

 

eras2017003

Pasiruošę vaidinti pasakas

 

eras2017004

Tautinių juostelių audimo pamoka

 

eras2017005

Tarptautinio susitikimo dalyviai Kretingoje

 

eras2017006

Kūlupėnų mokyklos mokiniai, tarptautinio susitikimo dalyviai

 

eras2017007

Tarptautinio susitikimo dalyviai Kretingos muziejaus parke 

„Balandėliai“ vynuogių lapuose

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

logoeraz

Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla,   koordinuojanti tarptautinį penkių Europos šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos, Turkijos ir Lietuvos - mokyklų Erasmus+ projektą „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje“ (Learning about our countries – we are united in Europe), įgyvendino ketvirtąją projekto programos dalį - „Mūsų nacionalinės virtuvės“. Dėl nepaprastosios padėties   ir nesaugumo Turkijoje, kur turėjo vykti tarptautinis mokytojų ir mokinių susitikimas, baigiamųjų užduočių ir rezultatų aptarimą bei partnerių susitikimą organizavo Graikijos Rodo miesto 7 – oji gimnazija. Į tarptautinį susitikimą vyko mokiniai Ugnė Degimaitė, Edgardas Jašinskas, Karolina Zaleckytė ir Matas Raškauskas. Mokiniams paruošti programą padėjo ir kelionėje lydėjo mokytojos Rasa Jazbutienė, Dalia Mockuvienė ir Nijolė Montrimaitė. Ruošdamiesi susitikimui, projekto partneriai rinko medžiagą apie savo šalių maisto istoriją, kultūrą bei valgymo tradicijas. Surinkta medžiaga buvo pateikta internete, tarptautinių projektų portale eTwinning,  visiems partneriams susipažinti.

Maisto istorija nuo seniausių laikų

Kūlupėnų mokyklos mokiniai partneriams pateikė įdomių lietuvių maisto istorijos detalių nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų.   Jau XIII – XVII amžiuje egzistavo skirtingos valdovų, kunigaikščių, miestiečių bei valstiečių virtuvės. Duona buvo vienas garbingiausių produktų. Su duona ir midumi kunigaikščiai pasitikdavo pilyse svečius. Duona naudota net kaip pinigų pakaitalas. Įdomus pomidorų ir bulvių vartojimas. Pomidorai vadinti „meilės obuoliais“ ir buvo naudojami tik sriuboms virti. Bulvės laikytos ypatingais daržo augalais ir vartotos tik kaip vaistai. Valstiečiai bulvių nepripažino ir manė, kad jos skleidžia ligas. Tik XVII amžiuje bulvės   pamažu atsirado ant vargingųjų stalo. Turtingųjų virtuvėje vartota nemažai prieskonių, atgabentų iš kitų šalių.
Analizuodami Lenkijos mokyklos pateiktą maisto istoriją, randame kraujinės sriubos, „czernina“ , kuri iki XIX amžiaus buvo dalis lenkiškosios kultūros, aprašymą. Būsimos nuotakos tėvai ją patiekdavo jiems nepatinkančiam jaunuoliui, prašančiam dukters rankos. Sriuba buvo verdama iš anties kraujo, pridedant cukraus, acto ir slyvų arba kriaušių. Vienas iš tradicinių lenkiškų patiekalų, beje, anksčiau populiarių ir Lietuvoje , yra taukai su spirgučiais, tepami ant duonos ir valgomi su raugintais agurkais. Lietuvių ir lenkų maisto istorijoje esama ir daugiau bendrų patiekalų, gaminamų ir šiandien: kepta antis su obuoliais, sultiniai, kiaulienos kepsniai. Graikų virtuvėje pagrindinis produktas yra alyvuogių aliejus, vartojamas nuo antikos laikų. Šalies salose nuo senovės valgoma daug žuvų. Šiltas Viduržemio jūros klimatas brandino abrikosus, apelsinus, vynuoges, kurių ir šiandien gausu graikiškoje virtuvėje. Analizuodami partnerių pateiktą medžiagą ir skaidres, mokiniai sužinojo, kuo skirtingos ir panašios projekto partnerių šalių virtuvės.Populiariausi patiekalai ir „maisto piramidė“

Ruošdamiesi susitikimui, visų šalių komandos turėjo paruošti trumpus video įrašus apie populiariausius patiekalus savo nacionalinėse virtuvėse. Kūlupėniškiai  sukūrė filmą, kuriame pademonstravo, kaip gaminami vieni populiariausi mūsų patiekalų – šaltibarščiai ir baltoji mišrainė. Kadangi lietuviai garsūs savo skania duona ir jos gaminiais,   filme mokiniai paaiškino ir parodė, kaip išsikepti paprastas „sveikuoliškas“ duonos bandeles „duoniukus“. Visi susitikimo dalyviai buvo pavaišinti mokytojos R.Jazbutienės namie kepta skania duona ir „duoniukais“. Akcentuodami duonos reikšmę ir jos ilgą kelią iki mūsų stalo, kūlupėniškiai suvaidino pasaką „Kaip vilkas duonos užsimanė“.
Įdomų tradicinį pyragą „fanouropita“ pristatė graikų moksleiviai. Pyrago sudėtis paprasta (alyvuogių aliejus, cinamonas, gvazdikėliai, miltai), bet įdomi šio pyrago paskirtis. Tai yra kaip auka Šventajam Fanourios, Rodo miesto globėjui, kad šis padėtų surasti tai, kas prarasta. Valgydami šį pyragą, graikai sako
„ Dieve, atleisk Šv. Fanourios motinai“, nes pagal legendą Šv. Fanourios motina buvusi nusidėjėlė.
Pažintis su graikų tradicine virtuve tęsėsi ir prie gausaus graikų mokinių tėvų patiekto stalo. Čia ne vieną nustebino mažyčiai „balandėliai“, kurių įdaras panašaus skonio kaip lietuviškų, bet   vietoj kopūstų lapų   naudojami dideli vynuogių lapai. Kaip kepamos didelės saldžios graikiškos bandelės- riestės, susitikimo dalyviai stebėjo ir skanavo vienoje Rodo miesto kepyklėlėje. Įvairūs graikiški troškiniai, pyragėliai bei tradiciniai saldumynai yra turtingos ir įvairios Viduržemio jūros regiono dietos dalis.
Be patiekalų ragavimo ir aptarimo bei įdomių filmuotų pristatymų mokiniai turėjo atlikti graikų mokytojų suorganizuotas užduotis. Keturios tarptautinės komandos varžėsi viktorinoje, parengtoje pagal visų partnerių pristatytą medžiagą. Apie sveiką ir nesveiką mitybą mokiniams pasakojo ir „maisto piramidės“ žinojimo prasmę paaiškino susitikime dalyvavusi graikų dietologė. Ji organizavo „maisto piramidės“ konkursą, kuriame tarptautinės dalyvių komandos turėjo įvairius produktus pagal jų naudą žmogaus sveikatai sudėti į „piramidę“.
Kadangi susitikimas Graikijoje vyko neseniai po Šv. Velykų, visų šalių dalyviai buvo parengę trumpus Velykų maisto bei tradicijų pristatymus. Kūlupėnų mokiniai papasakojo, kaip Lietuvoje marginami Velykų margučiai ir parodė, kaip jie ridenami.


Bitės ir povai

Graikų mokykla susitikimo dalyviams paruošė įdomią kultūrinę programą. Pokalbiai apie sveiką mitybą tęsėsi ir regiono „Bičių ir Medaus“ kompanijos muziejuje. Čia dalyviai išgirdo apie medaus, „auksinio maisto“, panaudojimą nuo Bizantijos periodo laikų, matė senųjų to regiono avilių pavyzdžius. Visus sudomino gyvas stiklinis avilys. Pasigrožėję bičių gyvenimo harmonija ir darbo pasiskirstymu avilyje, dalyviai buvo pakviesti iš korio išsukti medų. Kaip sukamas ir surenkamas medus, kai kurie mokiniai matė pirmą kartą.
Lankymasis Graikijoje neatsiejamas nuo istorijos. Rodo gimnazijos mokytojos ir mokiniai pakvietė dalyvius aplankyti garsiąsias istorines salos vietas. Pirmiausia susipažinome su   istoriniu Lindos miesto Akropoliu. Tai aukščiausia miesto vieta, kurioje apie 300metų pr.Kr buvo pastatyta deivės Atėnės šventykla. Vėlesniais amžiais ši vieta priklausė graikams, romėnams, Šv. Jono riteriams ir Otomanų imperijos atstovams. Šiandien tai yra turistų iš viso pasaulio lankoma vieta, nuo kurios istorinių liekanų atsiskleidžia nuostabi rytinė Rodo salos pakrantė.
Ne mažiau įspūdinga Filerimos kalva vakarinėje salos dalyje. Kalvos viršuje yra išlikusios ankstyvojo krikščionybės periodo (V-VI a. AD) bazilikos liekanos bei koplyčia su XVa. freskomis. Šv. Jono riterių laikais čia pastatytas ir vienuolynas. Salą valdant italams, iki aukščiausios kalvos vietos buvo nutiestas laiptinis takas su Kristaus kančios kelio stočių mūrinėmis bareljefinėmis koplytėlėmis. Kalvos viršuje šiandien stovi galingas geležinis kryžius. Įspūdinga ir netikėta tai, kad kalvoje gyvena daug povų, kurie šaižiais balsais pirmiausia ir pasveikina atvykusius.
Lankydamiesi Kastelos kalne, apžiūrėjome liekanas pilies, kurioje senovės laikais vietovės žmonės saugodavosi ir gindavosi nuo piratų.
Lankymasis istorinėse Rodo salos vietose padėjo suprasti, kokia nepaprasta yra šios Egėjo jūros salos istorija ir kiek daug valdovų ir užkariautojų čia yra amžiams palikę savo pėdsakus šio krašto istorijoje ir kultūroje.

Iki pasimatymo Kūlupėnuose

Susitikimas Graikijoje balandžio mėnesio pabaigoje kūlupėniškiams buvo paskutinė kelionė į projekto partnerių šalį. Susitikimo dalyviai yra dėkingi Graikijos Rodo miesto 7-ajai gimnazijos mokytojams ir mokiniams už svetingą priėmimą ir puikiai suorganizuotas praktines bei pažintines veiklas.
Projekto baigiamasis tarptautinis mokytojų ir mokinių susitikimas spalio mėnesį vyks Kūlupėnų pagrindinėje mokykloje.


Nijolė Montrimaitė
Anglų kalbos mokytoja
Projekto koordinatorė

rod1

Dalis susitikimo dalyvių Filerimos kalvoje, vakarinėje Rodo salos pakrantėje.

 

rod2

Kūlupėnų mokyklos mokiniai Edgardas Jašinskas, Karolina Zaleckytė, Ugnė Degimaitė, ir Matas Raškauskas senoviniame Lindos miesto Akropolyje

 

rod3

Susitikimo dalyviai Rodo miesto 7 –osios gimnazijos kieme

 

rod4

Susitikimo Rode dalyviai. Tolumoje Lindos miestas. Ant kalvos senovinis Akropolis – aukščiausioji antikinio miesto dalis

 

rod5

Ekskursija Rodo senamiestyje, vadovaujant graikų mokiniams

 

rod6

Matas, Karolina, Ugnė ir Edgardas su Rodo miesto 7-osios gimnazijos direktoriumi Spyridon Papasideris muziejuje – Didžiojo Rodo Valdovo rūmuose.

 

rod7

Karolina, Ugnė, Matas ir Edgardas 7-osios Rodo gimnazijos kieme

 

rod8

Rodo senamiesčio gatvelėje

Istorijos pamokos Graikijoje

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

logoerasmus

                            Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla,  įgyvendinanti   Erasmus+ projektą  „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje“  (Learning about our countries – we are united in Europe),   praėjusiųjų mokslo metų balandžio ir  gegužės  mėnesiais  bei šių mokslo metų rugsėjį  organizavo projekto programos dalies „Mūsų  šalių istorija“  veiklas.   Spalio pradžioje  mokiniai Vilius Diržininkas, Tomas Viskontas,  Vykintė Kelpšaitė ir  Valdas Jašinskas  dalyvavo  Graikijos Rodo salos  7-osios gimnazijos organizuotame mokinių ir mokytojų susitikime, skirtame atliktų darbų istorijos temomis pristatymui,  aptarimui ir bendrų užduočių atlikimui. Mokinius kelionėje lydėjo mokyklos direktorius Vidas Kelpša, mokyklos buhalterė Andžela Jucienė, atsakinga už projekto biudžeto  paskirstymą ir vykdymą,  ir anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė
 Nijolė Montrimaitė.   Susitikime  buvo aptartos visų  penkių projekte dalyvaujančių šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lietuvos , Lenkijos ir Turkijos – prezentacijos apie  visų šalių istoriją,  atliktos numatytos  kūrybinės  užduotys   bei pristatytas  Graikijos  mokyklos sukurtas  diskas – intelektualinis projekto produktas  istorinėmis temomis – „Kalbantys paminklai“.

gr2016

Žaidimas „Susipažinkime“.

 

Kas mus vienija istorijoje

Vykdydami  trečiosios projekto programos dalies „Mūsų šalių istorija“ užduotis,  projekto dalyviai  domėjosi savo šalių istorija ir medžiagą  apie  svarbiausius bei įdomiausius faktus ir istorinius paminklus  pateikė projekto puslapyje, internetinėje etwinning platformoje. Tai visiems padėjo pakartoti  iš istorijos vadovėlių žinomus faktus ir įgyti  naujų žinių.  Graikijos mokinių  paruoštos skaidrės priminė  Olimpinių žaidynių  ir  Atėnų miesto,

Skaityti daugiau: Istorijos pamokos Graikijoje

Tarptautinio projekto pradžia Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinėje mokykloje

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

Kretingos rajono Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, parengusi dvejų metų Erasmus+ projektą „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje" („Learning about our countries - we are united in Europe") ir laimėjusi dotaciją projekto programos vykdymui, gruodžio pradžioje sulaukė garbingų svečių, mokytojų iš Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos ir Turkijos. Mokykloje vyko tarptautinis projekto mokytojų - koordinatorių susitikimas, kurį organizavo Kūlupėnų mokyklos bendruomenė. Dešimties mokytojų grupę su duona ir druska bei tradicine pasveikinimo daina mokyklos vestibiulyje pasitiko pedagogai ir mokinių liaudiškoji kapela, vadovaujama muzikos mokytojo Antano Žvinklio.

Skaityti daugiau: Tarptautinio projekto pradžia Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinėje mokykloje

Subkategorijos

1