Istorijos pamokos Graikijoje

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

logoerasmus

                            Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla,  įgyvendinanti   Erasmus+ projektą  „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje“  (Learning about our countries – we are united in Europe),   praėjusiųjų mokslo metų balandžio ir  gegužės  mėnesiais  bei šių mokslo metų rugsėjį  organizavo projekto programos dalies „Mūsų  šalių istorija“  veiklas.   Spalio pradžioje  mokiniai Vilius Diržininkas, Tomas Viskontas,  Vykintė Kelpšaitė ir  Valdas Jašinskas  dalyvavo  Graikijos Rodo salos  7-osios gimnazijos organizuotame mokinių ir mokytojų susitikime, skirtame atliktų darbų istorijos temomis pristatymui,  aptarimui ir bendrų užduočių atlikimui. Mokinius kelionėje lydėjo mokyklos direktorius Vidas Kelpša, mokyklos buhalterė Andžela Jucienė, atsakinga už projekto biudžeto  paskirstymą ir vykdymą,  ir anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė
 Nijolė Montrimaitė.   Susitikime  buvo aptartos visų  penkių projekte dalyvaujančių šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lietuvos , Lenkijos ir Turkijos – prezentacijos apie  visų šalių istoriją,  atliktos numatytos  kūrybinės  užduotys   bei pristatytas  Graikijos  mokyklos sukurtas  diskas – intelektualinis projekto produktas  istorinėmis temomis – „Kalbantys paminklai“.

gr2016

Žaidimas „Susipažinkime“.

 

Kas mus vienija istorijoje

Vykdydami  trečiosios projekto programos dalies „Mūsų šalių istorija“ užduotis,  projekto dalyviai  domėjosi savo šalių istorija ir medžiagą  apie  svarbiausius bei įdomiausius faktus ir istorinius paminklus  pateikė projekto puslapyje, internetinėje etwinning platformoje. Tai visiems padėjo pakartoti  iš istorijos vadovėlių žinomus faktus ir įgyti  naujų žinių.  Graikijos mokinių  paruoštos skaidrės priminė  Olimpinių žaidynių  ir  Atėnų miesto,

demokratijos lopšio, istoriją  bei Aleksandro Makedoniečio valdymo įtaką graikų  civilizacijos ir kalbos paplitimui regione. Rodo saloje, dar kartą išgirdome apie Rodo Kolosą, vieną iš septynių senovės pasaulio stebuklų, statytą 12 metų, 304-293 BC, ir  žemės drebėjimo sugriautą apie 226 BC metus. Analizuodami Turkijos mokinių pateiktą medžiagą randame informacijos apie Otomanų imperijos  klestėjimą ir žlugimą bei šiandieninės modernios  Turkijos valstybės susikūrimą 1923 m., spalio 29d, vadovaujant pirmajam prezidentui Atatiurkui. Turkų mokiniai įdomiai pristatė savo istorinius architektūrinius paminklus
 Mėlynąją mečetę ir  Šventojo Petro bažnyčią, kurioje, manoma, apie 50 AD metus pamokslavo Šv. Petras ir Šv. Povilas.
Lenkijos mokiniai paminėjo Lenkijos krikštą bei istorinius  faktus, bendrus  Lenkijai ir Lietuvai – Lietuvos –Lenkijos Uniją bei Žalgirio mūšį. Bulgarijos mokinių pateiktose skaidrėse randame istorinių paminklų – Šipkos viršūnės, Careveto tvirtovės – susijusių su istorine Bulgarijos imperija apibūdinimus. Kūlupėnų mokyklos mokiniai, pateikdami  Lietuvos istorijos žinių savo partneriams, akcentavo Lietuvos valstybės Nepriklausomybės paskelbimą  1918m., Vasario 16 d. bei  jos atkūrimą1990 m., Kovo 11d. Projekto  partneriams pateikėme faktų apie Baltijos kelio akciją 1989 m. Rugpjūčio 23d.. bei apibūdinome  tris iš žymiausių Lietuvos istorinių ir archeologinių paminklų – Kernavę, Trakų pilį ir Vilniaus Katedrą.
Domėdamiesi partnerių šalių istorija, supratome, kad visos šalys į savo nepriklausomybę ir šiuolaikinę  demokratiją atėjo per ilgas savo tautų kovas už laisvę.
 Remdamiesi visų partnerių pateikta medžiaga, Graikijos 7-osios Rodo gimnazijos mokiniai ir mokytojai parengė išsamią istorijos viktoriną. Penkios tarptautinės susitikime dalyvaujančių mokinių komandos  turėjo atsakyti į klausimus apie partnerių šalių istoriją bei atpažinti ir apibūdinti įvairius  penkių šalių istorinius  ir archeologinius paminklus.

1gr2016 

Kūlupėnų mokyklos mokiniai (iš kairės) Tomas Viskontas, Valdas Jašinskas, Vykintė Kelpšaitė ir Vilius Diržininkas Rodo 7-osios gimnazijos kieme.

 

Istorinių „lobių medžioklė“ Rodo senamiestyje

Graikijos Rodo miesto 7-osios gimnazijos   mokytojai suorganizavo netradicinio istorijos mokymosi dieną Rodo senamiestyje „Lobių medžioklė“.   Penkios tarptautinės mokinių ir mokytojų komandos,  skirtingais maršrutais vaikščiodamos po Rodo senamiestį, susipažino su miesto istorija,  mokėsi rasti ir atpažinti istorinių laikotarpių pėdsakus (ženklus, pastatus) bei juos apibūdinti. Kiekviena komanda,  Rodo senamiesčio gatvelėse įveikusi pateiktą užduotį, gavo dėlionės dalelę.  Bendras dėlionės paveikslas, sudėtas atlikus visas užduotis, ir buvo istorinis „lobis“, kurį dar reikėjo rasti   Rodo Valdovų rūmų ekspozicijoje arba Rodo archeologijos muziejuje.  Komandos surado visus „lobius“: Rodo miestiečių herbą, Laokono ir jo sūnų skulptūros kopiją, senovinę Rodo dviejų drahmų monetą su  Helios, Saulės dievo, atvaizdu, Saulės dievo Helios galvą (skulptūrą) ir besiprausiančios Afroditės skulptūrą.  
Netradicinį  istorijos mokymąsi  papildė Graikijos mokytojų pasiūlyta kelionė į Lindos miestą. Čia  susitikimo dalyviai  pamatė  įspūdingą aukščiausiąją senovinio  miesto dalį,  Akropolį. Graikijos mokiniai  papasakojo Lindos miesto ir jo Akropolio istoriją.  Istorijos pamokos po atviru dangumi tęsėsi ir laivu atvykus į Symi salą, kurios  gyventojai jau Bizantijos imperijos laikais   statė laivus, gaudė pintis (bestuburiai į kempines panašūs vandens gyvūnai)  ir gamino vyną. Šiandien sala žavi įspūdinga spalvotų namelių, išsidėsčiusių salos šlaituose, architektūra bei išlikusiomis jaukiomis  istorinėmis gatvelėmis.

2gr2016

(iš kairės) Vykintė Kelpšaitė, Vilius Diržininkas, Valdas Jašinskas ir Tomas Viskontas Lindos miesto senoviniame Akropolyje

3gr2016

Projekto  dalyviai Rodo miesto antikiniame stadione.

4gr2016

Projekto dalyviai prie Rodo miesto Valdovų Rūmų muziejaus.

 

Scenoje istorijos faktai ir legendos

          Ruošdamiesi tarptautiniam susitikimui Rodo saloje,  projekto dalyviai parengė po  draminę kompoziciją pasirinkta savo šalies istorine tema.   Pasirodymai scenoje papildė susitikimo dalyvių žinias apie projekto partnerių šalių istoriją.  Įspūdingas Turkijos Stambulo mokyklos mokinių vaidinimas „Kanakalle mūšis – 1915“( Çanakkale Battle )  atskleidė jauno kario, jautriai mamos išlydėto į karą, tragišką likimą.  Turkijos komanda savo vaidinime akcentavo žmogiškąjį  netekties skausmą  karo metu, kai paprasto žmogaus gyvenimas  dingsta herojiškuose bet skaudžiuose mūšiuose. Lenkijos mokiniai pristatė  savo sukurtų lėlių teatro spektaklį – legendą
            „Lechas, Čechas ir Rusas“ ( „Lech, Chech and Rus“), vaizduojantį, kaip trys broliai ieškojo teritorijų Lenkijos valstybei įkurti.
Rodo gimnazijos mokinių parodytas spektaklis apie 1922m. pabėgėlių tragediją  Graikijoje
„Tada  man– dabar  jam“( "Τhen me-now him") atskleidė sąsajas su šiandienine pabėgėlių situacija, kurią išgyvena Graikijos valstybė, priimdama šimtus iš karo zonų  jūra atkeliavusių žmonių. Šis ypatingai jautrus Graikijos mokinių  spektaklis priminė, koks trapus yra žmogaus gyvenimas pasaulio istorijos  vingiuose ir kokia plona yra linija tarp praeities ir dabarties.
          Kūlupėnų mokyklos komanda susitikimo dalyviams parodė muzikinę draminę kompoziciją „Legenda apie Vilniaus pilį“.  Gedimino sapną ir Lizdeikos pranašystę suvaidinome pasitelkdami poetinį žodį, judesį, muziką ir dainą apie Vilniaus miestą.
Visų  šalių mokyklų komandos  iš anksto parengė ir  partneriams įteikė lankstinukus su savo programų  santraukomis bei nuotraukomis. Lankstinukai ir Graikijos mokyklos parengtas visų programų video įrašas liko kaip  istorijos mokymosi vaidinant scenoje  vaizdinė  priemonė.

5gr2016

Draminės kompozicijos „Legenda apie Vilniaus pilį“ pristatymas  Rodo 7-osios gimnazijos scenoje.

 

Ačiū...ir kas lieka širdyje

6gr2016

Projekto dalyviai prie Rodo miesto merijos.

 

Trečiajame  tarptautiniame  projekto mokinių ir mokytojų susitikime Graikijoje, Rodo saloje,  giliau pažinome  Europos istoriją   bei  suvokėme savo šalies praeitį ir jos vietą bendrajame kontekste.
Atlikdami Graikijos mokinių ir mokytojų  parengtas  įvairias užduotis, supratome, kad istorija nėra vien vadovėlis ar iliustracija jame.  Už įdomias  istorijos pamokas po saulėtu  Graikijos dangumi esame -dėkingi Rodo  7-osios gimnazijos mokytojams ir mokiniams bei jų tėvams, mus priėmusiems ir nuoširdžiai globojusiems visą susitikimo savaitę. Visų mokinių, projekto dalyvių,  gražus  bendravimas graikų  šeimose bei atliekant įvairias istorijos mokymosi užduotis žymiai pagerino  anglų kalbos mokėjimo  įgūdžius.  Už graikišką muzikos dvasią ir aistringąjį sirtaki šokį dėkojame Rodo filharmonijos orkestrui.  
Projektui įpusėjus, visi partneriai jaučiame,  kad  mūsų bendras darbas ir nuolatinis bendravimas projekte dalyvaujantiems mokiniams ir jų mokytojams suteikia tai, kas nepamirštama visą gyvenimą.  Projekto programa, kurią visi partneriai vykdo rengdamiesi tarptautiniams mokinių ir mokytojų susitikimams,  akivaizdžiai pasipildė  šiltais mokinių ir mokytojų draugystės ir bendradarbiavimo  ryšiais, kurie  tęsiasi ir  projekto  susitikimams pasibaigus.

Nijolė Montrimaitė
Anglų kalbos mokytoja
Projekto koordinatorė

 

1