Vieningi dainose, pasakose ir šokiuose

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

eras2017eras201702eras03

 

Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla, koordinuojanti   Erasmus+ tarpmokyklinį projektą „Mokydamiesi apie savo šalis – esame vieningi Europoje“, įgyvendino   programos paskutiniąją, penktąją, dalį „Mūsų tradicijos ir papročiai“. Spalio antrąją savaitę Kūlupėnų mokyklos koridoriai klegėjo šešiomis Europos kalbomis: anglų, bulgarų, lenkų, graikų, turkų ir lietuvių.   Į baigiamąjį tarptautinį projekto mokinių ir mokytojų susitikimą atvyko komandos iš Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos ir Turkijos – 19 mokinių ir
12 mokytojų. Ruošdamiesi šiam susitikimui, visų projekto šalių mokiniai, vadovaujami mokytojų, parengė skaidres apie savo šalių tradicijas bei papročius, parinko dainų ir šokių visiems projekto dalyviams susipažinti bei išmokti. Sukauptą medžiagą šalių mokyklos publikavo projekto sklaidos platformoje eTwinning.   Kūlupėnų pagrindinė mokykla organizavo projekto baigimo ir apibendrinimo veiklas bei kultūrinę pažintinę programą susitikimo dalyviams ir parengė sukauptosios medžiagos CD –intelektualinį projekto produktą – „Mus jungia dainos ir šokiai“.

Pasisveikinimai ir dainos


Tarptautinio susitikimo atidaryme Kūlupėnų mokiniai pasveikino svečius visomis projekto kalbomis. Po trumpos pasveikinimo programos su šokiais „Kepurinė“ bei „Linksmapolkė“ ir pora liaudies dainų, susitikimo dalyvius sveikino Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos direktorius V. Kelpša, Kretingos rajono švietimo skyriaus vedėjas A. Sungaila bei Kūlupėnų bendruomenės seniūnė R. Lubienė. Kūlupėnų mokykla pristatė video filmą „Tai mūsų projekto šalys“.   Po gražių linkėjimų ir svečių komandų prisistatymų prasidėjo projekto veiklos tarptautinėse moksleivių bei mokytojų grupėse. Pirmiausia dalyviai mokėsi bendrųjų pasisveikinimo bei prisistatymo frazių visomis projekto kalbomis. Ne visiems buvo lengva ištarti kai kuriuos graikiškus ar turkiškus žodžius, bet žodį „ačiū“ visomis kalbomis išmoko visi. Daug linksmumo ir juoko sukėlė projekto šalių liaudies dainų mokymasis. Šalių atstovai mokė savo draugus dainų žodžių ir jų reikšmių. Mokytojams padedant, visi susitikimo dalyviai dainavo savo ir kitų projekto šalių liaudies dainas. Didžiausių ovacijų sulaukė Kūlupėnų mokyklos devintokų Manto Petrausko, Valdo Jašinsko, Kazimiero Šopagos ir Donato Jurkevičiaus kartu su lenkų moksleivėmis padainuota lenkų liaudies daina „Szla dzieweczka do laseczka“ („Ėjo mergaitė į mišką“). Projekto šalių liaudies dainos tapo gražia visų susitikimo dalyvių artimo ir šilto bendravimo pradžia.


Liaudies pasakų išmintis


Susipažinimą su projekto šalių folkloru papildė komandų vaidinimai pagal savosios šalies liaudies pasakas. Bulgarijos komandos vaikinai suvaidino pasaką apie brangiausią vaisių – išsilavinimą ir žinias, kurioms įgyti tėvo duotus pinigus išleido jauniausias sūnus, užuot pirkęs tikrus egzotinius ir brangius vaisius. Legendą apie Vavelio pilies drakoną, gąsdinusį krašto gyventojus, ir paprastą batsiuvį, jį nugalėjusį, pristatė Lenkijos mokyklos mokiniai. Apie karalių, išmokusį kepti „saldžiausią“ duoną ir supratusį, kiek dėl jos reikia dirbti, vaidino Graikijos mokiniai. Pasipuošę įdomiais kostiumais, apie turkiškos šeimos tradicijas scenoje pasakojo turkų mokiniai. Kūlupėnų mokykla susitikimui parengė du vaidinimus anglų kalba. Mokytojos I. Raišuotienės vadovaujami ketvirtokai vaizdingai ir įdomiai suvaidino pasaką apie milžinišką ropę. Septintosios klasės mokiniai žaismingai ir gyvai pristatė „Legendą apie Neringą“ ir pateikė žinių apie Kuršių Neriją, kurioje svečiai vėliau lankėsi. Projekto dalyvių suvaidintos pasakos atskleidė, kiek daug bendrų dalykų, minčių ir filosofijos yra mūsų projekto šalių pasakojamojoje tautosakoje.

Tautinis kostiumas ir audimo magijaMinėdama tautinio kostiumo Lietuvoje metus ir siedama tai su projekto tema apie folklorą ir tradicijas, Kūlupėnų mokykla susitikimo dalyviams pristatė lietuvišką tautinį kostiumą ir pravedė audimo pamoką. Renginį organizavo ir veiklų užduotis parengė buvusi Kūlupėnų mokyklos ilgametė matematikos mokytoja ir audimo būrelio vadovė R.Tilvikienė su mokiniais, jaunaisiais audėjais. Rašytojo M.Valančiaus muziejaus Nasrėnuose direktorė V.Čėsnienė pristatė ir pademonstravo žemaičių moterų tautinį kostiumą. Jai talkino tautinius kostiumus dėvėjusios kūlupėniškės V. Macienė ir J. Rimkuvienė. Mokytoja R. Tilvikienė įdomiai ir gyvai paaiškino, kodėl ji mėgsta dėvėti tautinį kostiumą ir kokius tautinio pasididžiavimo jausmus tai kelia. Susipažinę su Žemaitijos kostiumais ir prisiminę projekto šalių tautinius kostiumus, dalyviai savo žinias pasitikrino atlikdami visų projekto šalių tautinių kostiumų atpažinimo užduotį.
Su didžiuliu susidomėjimu, panaudodami paprastas standžias korteles, susitikimo dalyviai mokėsi austi lietuvišką tautinę juostelę. Čia visiems padėjo Kūlupėnų mokyklos mokiniai, esami ir buvę audimo būrelio nariai, kurie kartu austas juosteles padovanojo kitų šalių dalyviams. Svečiai labai domėjosi mokytojos R.Tilvikienės audimo staklėmis. Pabandyti išausti nors kelias eilutes į stakles sėdo įvairių šalių mokiniai ir mokytojai. Ši audimo pamoka visiems dalyviams suteikė progą artimiau suprasti ir pajausti lietuviškojo tradicinio audimo meno prasmę ir grožį.

Ko mes išmokome apie savo šalis

Tarptautiniame susitikime Kūlupėnuose penkios projekto šalys baigė numatytąją viso dvejus metus trukusio Erasmus+ projekto programą. Penkių šalių projekto koordinatoriai atliko didelį darbą, kad projektas būtų įdomus ir sėkmingas. Viktorinoje „Ko me išmokome apie savo šalis“, parengtoje pagal visų šalių sukauptą medžiagą,   penkios tarptautinės mokinių komandos pasitikrino savo žinias apie Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos sportą, gamtą, istoriją, nacionalines virtuves bei folklorą ir tradicijas. Viešėdami Lietuvoje, keturių šalių mokiniai ir mokytojai artimiau susipažino su mūsų kraštu. Svečiai kartu su Kūlupėnų mokyklos mokiniais lankėsi Kretingos savivaldybėje, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje ir Kretingos muziejaus žiemos sode, aplankė gintaro ekspoziciją ir dalyvavo edukacinėje veikloje Palangos gintaro muziejuje, domėjosi Jūrų muziejaus eksponatais ir žavėjosi delfinų pasirodymu Klaipėdoje, stebėjosi unikalia gamta Kuršių Nerijoje. Susitikimo baigiamajame vakare visų laukė dar vienas „žinių pasitikrinimas“ – visų projekto šalių tautiniai šokiai. Lietuviškas dainas dainavo ir šokti ratelius visus kvietė Kūlupėnų kaimo kapela, vadovaujama S. Jucio. Čia jau nereikėjo nei komandų, nei klausimų. Buvo tik viena užduotis – šokti. Visų šalių komandos pristatė bei kvietė šokti jų šokius, ir visi vakaro dalyviai linksmai ir noriai šoko.
Keturių projekto šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos ir Turkijos - šalių mokyklų atstovai, mokiniai ir mokytojai, savaitę viešėję Lietuvoje, yra nuoširdžiai dėkingi Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenei už puikiai organizuotą ir sėkmingą projekto baigiamąjį tarptautinį mokinių ir mokytojų susitikimą Kūlupėnuose.
********
Baigtasis Erasmus+ tarptautinis tarpmokyklinių partnerysčių projektas penkioms Europos šalių mokykloms suteikė puikių galimybių geriau pažinti projekto šalių kultūrą, papročius, istoriją ir gamtą. Netradicinėse mokymosi veiklose projekto dalyviai pagilino savo geografijos, istorijos, muzikos, etninės kultūros bei anglų kalbos žinias. Visose projekto šalyse vykę tarptautiniai mokytojų ir mokinių susitikimai suartino projekto dalyvius ir suteikė nepamirštamų įspūdžių ir gebėjimų bendraujant su kitų šalių ir kitų kultūrų atstovais. Šis projektas buvo gera tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo mokykla, padedanti geriau pažinti šiuolaikinį pasaulį bei suprasti savo galimybes ir ateities perspektyvas jame.

Daugiau vaizdinės medžiagos:
www.facebook.com/Kretingos-rajono-Kūlupėnų-Motiejaus-Valančiaus-mokykla-1317521111644605/

Nijolė Montrimaitė
Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
Projekto koordinatorė

eras2017001 

Tarptautinio mokytojų ir mokinių susitikimo atidarymo momentas

 

eras2017002

Pirmosios užduotys – mokomės bendrauti įvairiomis kalbomis

 

eras2017003

Pasiruošę vaidinti pasakas

 

eras2017004

Tautinių juostelių audimo pamoka

 

eras2017005

Tarptautinio susitikimo dalyviai Kretingoje

 

eras2017006

Kūlupėnų mokyklos mokiniai, tarptautinio susitikimo dalyviai

 

eras2017007

Tarptautinio susitikimo dalyviai Kretingos muziejaus parke 

1