Sveikatos specialistas

( 0 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 0
Teksto dydis:

Del Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimo

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad:

          „Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“

         „Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.“

          Neteko galios šis punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ).“

Pakeistą teisės aktą rasite – http://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-1/hnormos

 

 

Veiklos planas 2019

Del profilaktinių tikrinimų 2018

Gripas ir profilaktika

gripas ar persalimas 69491784

Jaunas žmogus ir energetiniai gėrimai

Kaip išsaugoti sveikas akis

Miegas

Mokinių asmens higiena 1-3

2Plakatas 19 spauda

Pasyvus rūkymas

Peršalimas

Pirmoji pagalba netekus sąmonės

Pirmos pagalbos eiga

Priklausomybė kompiuteriams

psichikos diena

 

Rekomendacija per šalčius

Sveika mityba darželiuose

Triukšmas

vaiko adaptacija

Vaikų mityba

Vaikų traumos šaltuoju periodu

Žiemos malonumai ir smagumai

1