vaiko gerovės komisijos sudėtis

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
Teksto dydis:

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

             Komisijos sudėtis:

Dalia Mockuvienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininkė;

Dalia Uščinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Nariai:

Alma Daškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Dalia Puotrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nijolė Duoblienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Oksana Vaškytė, muzikos mokytoja;

Viktoras Stropus, biologijos mokytojas metodininkas;

Dalia Raškauskienė, mokinių tėvų atstovė,

Virginija Mockutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Laima Vencevičienė, mokytojo padėjėja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.
 

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų sąrašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla.Savivaldybės biudžetinė įstaiga.Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas:190282326. Mokyklos g. 2, Kūlupėnų k., LT - 5714 Kretingos r. Mob. 8 655 00855 El. paštas mvalanciauspm@valancius.kretinga.lm.lt